Närvaro/Presence


Ella Bertilsson & Lina Palmqvist

Trad_hal

På gång/News

Vi planerar för en ljudpromenad i naturområdet Svarte Mosse, i Biskopsgården - en så kallad betongförort i Göteborg men också Linas hemområde - runt sommaren 2015!

Mer information kommer

We are planning an audio-walk in the recreation area Svarte Mosse, located next to Biskopsgården - a so-called "concrete suburb" in Gothenburg, as well as the neighborhood of Lina - in the summer of 2015!

More information is coming!

news

top
Om/About the Project

Ladda ner ljudverket "Phoenix Park"

(Högerklicka på länken och "spara filen som" mp3.)

Naturen närmast våra nuvarande hem är utgångspunkten för det här projektet.

The Phoenix Park - en stor statspark som ligger i Dublin, och Svarta Mosse - ett skogsområde som ligger intill förorten Biskopsgården i Göteborg.

Anlagda statsparker är en sort illusion av natur. En hyperrealitet. En plats för människor att slappna av i, gå på promenader, sporta, ha picnic och njuta av träden, gräset och vinden. Under dagen fungerar statsparken som en paus från staden men många parker genomgår en förändring efter mörkrets inbrott. Organiserad arrangerad natur används inte bara på de sätt de var menade att göra. Människor är opålitliga och följer inte alltid de utstakade stigarna - träd kan också gömma och skydda. Detta gäller även för Svarte Mosse, där familjer med barn, hundägare på promenad längst elljusspåren och joggare lämnar rum för andra aktiviteter och figurer efter mörkret lagt sig.

about 1 about 2 about 3 about 4

Vi har skrivit berättelser inspirerade från händelser som utspelat sig i dessa områden, men också från de spår som lämnats efter situationer aldrig kända. Historierna är reflektioner över spänningen mellan olika tids- och platstillstånd. Dag och natt. Jord och asfalt. Svarte mosse och Phoenix Park.

I Juni 2014 ordnade vi en picnic med en slingad ljudpromenad i Phoenix Park. Ljudspåren präglades av vår intention att ge Svarte Mosse en närvaro i parken. Vi har skapat ett ljudverk där de olika platserna blandas samman. Våren 2015 planerar vi för att organisera ett liknande evenemang i Svarte Mosse, Göteborg.

Download the sound work "Phoenix Park"

(Right click on the link and "save link as" mp3.)

This project is based on nature that we could find closest to the areas we are currently living in.

The Phoenix Park - a big city-park located in Dublin, and Svarta Mosse - a forest area situated next to a suburb outside of the city of Gothenburg in Sweden.

City-parks are a sort of illusion of nature; they are hyper-real. It is a place for people to relax, go for walks, do sports, have picnics and engage with nature. During daytime city-parks function as a break from the city but many parks change during the nighttime. This goes as well with the recreation area of Svarte Mosse, where families with children, dog-walkers or people who goes running, leave room for other activities after dark.

Organized nature is not always used in the way it was intended to. Human beings are unpredictable and doesn't stay along the denoted pathways - trees and darkness can both hide and protect.

We have written fictive narratives that are inspired from incidents that have happened at these two parks. The stories told are reflections over tensions between different states of time and place. Day and night. Earth and concrete. Svarte Mosse and Phoenix Park.

In June 2014 we arranged a picnic with audio walk in Phoenix Park. We have layered a soundscape where sounds from the two places merge.

In the springtime of 2015 we are planning a similar event in Svarte Mosse, Gothenburg.

top
Om oss/About Us

Vi växte båda upp i Umeå, en mellanstor stad i norra Sverige som omges av skog. Sedan dess har vi bott i olika länder och städer men bevarat en nära relation, även om våra möten mest sker virtuellt.

Vi började att diskutera och reflektera över vilket inflytande som skogen haft på oss under våra uppväxter och hur vi nu lever i helt andra typer av landskap. Vi insåg att då i Umeå kändes skogen som något som omslöt oss och skapade en känsla av instängdhet. I dag så är det istället staden som får oss att känna oss instängda. En intressant förändring tyckte vi, och det blev själva utgångspunkten för det här projektet.

Det här projektet är ett samarbete mellan Lina Palmqvist och Ella Bertilsson. Lina är just nu doktorand i Genusvetenskap vid Göteborgs universitet och Ella går masterprogrammet i digital konst vid National College of Art and Design, Dublin.

http://linapalmqvist.com
http://www.ella-bertilsson.blogspot.se

We both grew up in the same town in the north of Sweden surrounded by forest. We have since lived in different countries and cities but have kept a close relationship, mainly virtually.

We started to discuss and reflect on what impact the forest has had on us while growing up and how we are currently living in complete different landscapes. We realized that back then, when we lived in our hometown, the forest felt like something that encapsulated us and made us feel trapped. Today, the city in itself makes us both feel the same way. We thought this was an interesting shift and it became the starting point for this project.

The project is collaboration between Lina Palmqvist and Ella Bertilsson. Lina Palmqvist is currently undertaking a PHD in Gender studies at University of Gothenburg and Ella Bertilsson an MFA; 'Art in the Digital World' at NCAD (National College of Art and Design).

http://linapalmqvist.com
http://www.ella-bertilsson.blogspot.se

top
Tidigare/Former events

Picnic med ljudpromenad.

Ladda ner ljudverket "Phoenix Park"

(Högerklicka på länken och "spara filen som" mp3.)

Picnic with guided audio

Download the sound work "Phoenix Park"

(Right click on the link and "save link as" mp3.)

walk!

Date and time: Sunday the 15th of June at 2 pm.

Place: Phoenix Park at Thomas Hill by the magazine fort (See map below!).

Bring: Picnic stuff, smart phone and headphones (if possible).

Download: audio track onto your smart phone (if possible - We have equipment to lend as well so everyone can do the audio walk!)

All Welcome!!!!!!!

Ella & Lina

Location and how to get there: Located in the Phoenix Park at Thomas Hill by the magazine fort. It is approx. an 8 min walk from the main entrance at Park Gate Street. Walk up the main road from the main entrance and take the first left at the round about, then after 500 meters take the next right and its by the the car park. The location is situated just by the parking lot along Wellington road, next to military road. Between papal cross and the fort.

PLEASE SEE MAP BELOW:


Bigger map

Luas: Luas red line towards Saggart or Tallaght, stop by Museum Stop or Heuston Station - Runs every five minutes from town.

Bus: Route nr. 25 from Pearse to Lucan (Dodsboro) (stops by the Merrion Square, Dawson street, O'Connoly Bridge, Wellington Quay). Route nr. 26 From Pearse to Palmerstown (Cherry Orchard) same stops as above runs regularly.

top
Dokumentation / Images

doku 1 doku 1_2 doku 1_3 doku 2 doku 3 doku 4 doku 5 doku 6 doku 7 doku 8 doku 10 doku 11 doku 12

top
Process / Research
research 1 research 2 research 3 research 4 research 5 research 6 research 8 research 9 research 10 research 11 research 12 research 13 research 14 research 15 research 16 research 17 research 18 research 19
top